Wat doet een kindercoach?

Een kindercoach bied een kortdurende, laagdrempelige manier van hulpverlening waarbij er naar een oplossing of handvaten worden gezocht ipv een oorzaak.

Bij mijn kindercoach trajecten kan het kind helemaal zichzelf zijn en kiest de dingen die hij/zij graag wilt doen of wilt vertellen. Tijdens het traject werken we aan een doel dat het kind zelf bepaalt. Dit doel kan van alles zijn:

 • Omgaan met verdriet, boosheid, eenzaamheid, heimwee, jaloezie of schuldgevoel.
 • Werken aan een positieve mindset
 • Voor zichzelf op leren en durven komen
 • Werken aan sociale vaardigheden
 • Leren omgaan met angsten zoals tandarts, het donker of naar school gaan
 • Het verwerken en omgaan van een scheiding
 • Leren omgaan en verwerken van het verlies van een dierbare

Dit zijn maar een aantal voorbeelden. Misschien is er wel een heel ander mooi doel waar het kind mee aan de slag wilt!


Inzetten van kwaliteiten

Op een spelenderwijze en oplossingsgerichte manier wil ik het kind laten zien welke kwaliteiten en talenten het al in zich heeft. De oplossing zit vaak in het kind zelf. Als ik met het kind ga werken kijk ik niet naar een probleem, maar zoek ik samen met het kind naar de vaardigheid die het wil leren. Het ZELF ontdekken, oefenen en ervaren staat centraal. Wanneer een kind zich bewust is van zijn kwaliteiten, leert hij deze gericht in te zetten en zo problemen zelf op te lossen. Het zelfvertrouwen groeit en je kind leert dat het zelf heel veel kan!

Sessies

Met behulp van creatief materiaal, spelletjes, coachingskaarten, (prenten)boeken, mindfulness of muziek vertelt het kind mij zijn of haar verhaal.Daar gaan we in spelenderwijs mee aan de slag.


De duur

Gemiddeld duurt een coachingstraject 5 tot 10 sessies lang, afhankelijk van de hulpvraag van het kind. Zowel coach als ouders kunnen aangeven of ze een tussenevaluatie willen, om het verloop van de sessies zo goed mogelijk te begeleiden.

Het kan zijn dat er tijdens de eerste sessies blijkt dat er een dieperliggende problematiek aanwezig is en dan is het belangrijk om samen met de ouders en het kind/jongere de voortgang van het traject te bepalen. Ik benader de ouders om dit te evalueren en te bespreken.

Aanmelden

Na de aanmelding maken we samen een afspraak voor het intakegesprek. Voorafgaand aan dit intakegesprek ontvang je een vragenlijst, waarin alle gegevens en informatie over je kind en het probleem kunnen worden ingevuld. Ik stel het op prijs als ik de vragenlijst een week voor het intakegesprek ingevuld en ondertekend terug kan ontvangen. Als je kind 12 jaar en ouder is, ondertekent hij of zij ook.

De eerste sessies

De eerste sessies

De eerste sessies zijn er voornamelijk om een vertrouwensband tussen het kind en mij te krijgen om van daaruit het probleem en/of de klacht helder te krijgen. Zonder deze vertrouwensband is therapie niet mogelijk

Oudergesprek na de eerste sessies

Na deze eerste sessies maak ik een afspraak voor een oudergesprek om in te zoomen op het probleem en de behandeling die daarop gaat volgt. Dan is het ook wat duidelijker hoe je het beste het leerproces van je kind kunt ondersteunen. Het zou zelfs kunnen gebeuren dat tijdens de eerste sessies een positieve verandering waarneembaar is. Let wel: je kind mag zelf aangeven wat het graag wil dat ik vertel. Dat kan soms moeilijk zijn voor ouders, maar is wel in het belang van het groeiproces.

Het vervolg van de sessies

Het kind werkt verder aan het gekozen doel en de te leren vaardigheid. Het leert zijn of haar eigen kwaliteiten en talenten weer te zien en ook in te zetten in het leerproces. Door dit inzicht en het gebruik ervan, kan je kind weer blijer en meer ontspannen door het leven kan gaan. Vaak zijn de sessies wekelijks, soms kan het ook om de week. Dit ligt voornamelijk aan je kind en het doel waar het aan gaat werken. 

Tussenevaluaties

Elke vijf tot zeven sessies wil ik de ouders graag uitnodigen voor een tussenevaluatie. Zo kunnen we kijken hoe alles gaat en kunnen we eventueel het proces bijsturen.


De afronding

Vaak voelt het kind dat het aan een afronding toe is en zal dat ook in de meeste gevallen aangeven. Het is dan klaar en zal 'alleen' verder gaan. Dat kan best spannend zijn en natuurlijk kun je thuis verder gaan met het supporten van je kind.

De laatste sessie staat is dan ook een echt feestje om het succes te vieren!


Investering

 • Intakegesprek: 45 euro
 • Sessie 60 minuten: 75 euro
 • Evalutiegesprek 45-60 minuten: 45 euro
 • Eindsessie 60 minuten: 75 euro
Aanmelden of meer informatie: