Rooster en tarieven Wenzzhappinezz


Locatie: Kinderopvang Djoy, Langetaam 15a Maasland 

-9.30/10.00 Dreumesdans(ouder en kind), 15,00 euro per maand

-10.15/10.45 Peuterdans, 12,50 euro per maand

-11.00/11.45 Kleuterdans, 12,50 euro per maand

De tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2019

De opzegtermijn is de lopende maand plus één kalendermaand en dient schriftelijk te gebeuren. 

Meer informatie, gratis proefles of aanmelden: